Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронно – информационна система за публичните предприятия

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

15 април 2021 г.

Публичното оповестяване на отчетната информация по чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) ще се извършва посредством уеб базираната Електронно - информационна система за публичните предприятия. Преустановява се изпращането на отчетната информация на електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол: otcheti@priv.government.bg. Моля всички публични предприятия, които са изпратили своите отчети за първо тримесечие на 2021 г. и ГФО за 2020 г. - да публикуват същите на Електронно - информационната система, когато тя стане достъпна за потребителите. Забележка: Предложените лица от страна на министерствата и публичните предприятия за изпълняващи ролята на „администратор“ са регистрирани или са в процес на регистрация в Електронно - информационната система. Администраторите следва да регистрират вътрешни потребители, които ще са отговорни за въвеждането и публикуването на отчетната информация.